Wyłączanie funkcji Wireless Party Chain

Wyłączanie w jednym głośniku

Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING na głośniku, w którym chcesz wyłączyć tę funkcję.

Całkowite wyłączanie funkcji Wireless Party Chain i kończenie wszystkich połączeń

Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING na głośniku, na którym świeci się wskaźnik (BLUETOOTH) (głośniku przygotowanym jako pierwszy).

  • Jeśli do gniazda AUDIO IN głośnika, na którym świeci się wskaźnik (BLUETOOTH), podłączone jest przenośne urządzenie audio itp., głośnik automatycznie przełącza się w tryb AUDIO IN, a funkcja Wireless Party Chain kończy działanie.