Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcenia dźwięku / Buczenie lub zakłócenia w dźwięku z głośnika / Cichy lub niesłyszalny głos rozmówcy

 • Sprawdź, czy zarówno głośnik, jak i podłączone do niego urządzenie są włączone.
 • Zwiększ głośność w głośniku i podłączonym urządzeniu.
 • Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza.
 • Podczas odtwarzania w trybie BLUETOOTH upewnij się, że do gniazda AUDIO IN nie jest podłączony przewód audio.
 • Podczas odtwarzania w trybie AUDIO IN upewnij się, że przewód audio jest starannie podłączony do gniazda AUDIO IN.
 • W przypadku łączenia głośnika z komputerem upewnij się, że w komputerze wybrane jest wyjście dźwięku na urządzenie BLUETOOTH.
 • Sprawdź, czy głośnik nawiązał połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.
 • Ponownie sparuj głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.
 • Jeśli urządzenie podłączone do gniazda AUDIO IN jest monofoniczne, dźwięk będzie emitowany tylko z lewego głośnika.
 • Jeśli podłączone urządzenie posiada funkcję korektora, wyłącz ją.
 • Trzymaj głośnik z dala od kuchenek mikrofalowych, routerów, itp.
 • Umieść głośnik bliżej urządzenia BLUETOOTH. Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH.
 • Jeśli wskaźnik CHARGE miga na pomarańczowo, naładuj głośnik.
 • Urządzeń z wbudowanym radiem lub tunerem nie można podłączyć do głośnika za pomocą połączenia BLUETOOTH, ponieważ w odbiorze mogą pojawić się zakłócenia.
 • Umieść głośnik w większej odległości od telewizora, radia lub tunera, ponieważ w odbiorze mogą pojawić się zakłócenia.
 • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain, a urządzenie BLUETOOTH jest połączone z dowolnym innym urządzeniem BLUETOOTH, takim jak mysz BLUETOOTH czy klawiatura BLUETOOTH, należy zakończyć połączenie z takimi urządzeniami.
 • Niektóre urządzenia BLUETOOTH pozwalają zmieniać ustawienia jakości odtwarzania bezprzewodowego. Jeśli urządzenie jest zgodne z tą funkcją, wybierz ustawienie przyznające priorytet stabilności połączenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
 • Jako ustawienie jakości odtwarzania bezprzewodowego przez głośnik wybierz „Priorytet stabilności połączenia”.
 • Zainstaluj w podłączonym urządzeniu najnowszą wersję aplikacji SongPal. Jeśli nie możesz użyć najnowszej wersji aplikacji SongPal lub nie możesz połączyć głośnika i urządzenia BLUETOOTH przez łącze BLUETOOTH, odinstaluj aplikację SongPal.
 • Aby słuchać muzyki, wybierz w urządzeniu BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH A2DP.
 • Aby rozmawiać przez telefon, wybierz w urządzeniu BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH HFP lub HSP.
 • Aby rozmawiać przez telefon, sprawdź, czy urządzenie BLUETOOTH kieruje sygnał wyjściowy do głośnika.