Elementy i przyciski sterujące

 1. Przycisk/wskaźnik (zasilanie) PAIRING
 2. Wskaźnik CHARGE
 3. Wskaźnik (BLUETOOTH)
 4. Przyciski /+ (głośność)
 5. Wskaźniki L (lewy)/R (prawy)
 6. Przycisk ADD
 7. Przycisk (odtwarzanie)
 8. Przycisk (telefonowanie) BATT (akumulator)
 9. Przycisk/wskaźnik EXTRA BASS LIGHT
  Naciśnięcie tego przycisku na mniej więcej 3 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie oświetlenia wbudowanego w głośnik.
 10. Znak N
 11. Mikrofon
 12. Oświetlenie
 13. Zaślepka
 14. Port DC OUT ONLY (USB)
 15. Gniazdo DC IN 9.5V
 16. Przycisk RESET
 17. Gniazdo AUDIO IN