Użycie funkcji EXTRA BASS

Wzmacniając mocny bas, można uzyskać realistyczny dźwięk.

  1. Naciśnij przycisk EXTRA BASS LIGHT.

    Zapali się wskaźnik EXTRA BASS.

Wyłączanie funkcji EXTRA BASS

Ponownie naciśnij przycisk EXTRA BASS LIGHT, aby wyłączyć wskaźnik EXTRA BASS.

Uwaga

  • Działanie funkcji EXTRA BASS zależy od rodzaju muzyki i może być słabo zauważalne.