Nie można włączyć głośnika lub naładować akumulatora

  • Naładuj akumulator.
  • Upewnij się, że zasilacz sieciowy został prawidłowo podłączony do głośnika i gniazdka ściennego.