Użycie funkcji asystenta głosowego (Google app)

Funkcja Google app w smartfonach z systemem Android pozwala obsługiwać smartfon poleceniami wypowiadanymi do mikrofonu głośnika.

Poniżej przedstawiono użycie funkcji Google app.

 1. Wybierz ustawienie Google app dla opcji [Aplikacja asystująca] w grupie [Asystent i rozpoznawanie mowy].

  Wybierz w smartfonie z systemem Android opcje [Ustawienia] – [Aplikacje]. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona koła zębatego.
  Wybierz ikonę koła zębatego [Domyślne] – [Asystent i rozpoznawanie mowy] – [Aplikacja asystująca], po czym ustaw opcję [Aplikacja asystująca] na Google app.

  Powyższa procedura ma charakter przykładowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Dalszych informacji o funkcji Google należy szukać w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android bądź w serwisie Google Play.

  Uwaga

  • Może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.
  • Możliwość uaktywnienia funkcji Google app z głośnika zależy od specyfikacji smartfona z systemem Android.
 2. Połącz głośnik ze smartfonem z systemem Android przez łącze BLUETOOTH.
 3. Kiedy smartfon z systemem Android pozostaje w trybie czuwania albo odtwarza muzykę, naciśnij przycisk (telefonowanie) BATT (akumulator), aby uaktywnić funkcję Google app.

  Funkcja Google app zostanie uaktywniona i rozlegnie się dźwięk uruchomienia.

 4. Wypowiedz polecenie dla funkcji Google app przez mikrofon głośnika.

  Szczegółowych informacji o funkcji Google app, w tym aplikacjach współpracujących z funkcją Google app, należy szukać w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Jeśli przez pewien czas po uaktywnieniu funkcji Google app nie zostaną wydane żadne polecenia, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a funkcja Google app wyłączy się.

Uwaga

 • Funkcji Google app nie można uaktywnić, mówiąc przez mikrofon głośnika „OK Google”, nawet jeśli w smartfonie z systemem Android wybrane jest odpowiednie ustawienie [OK Google].