Informacje o wskaźnikach

Wskaźnik CHARGE (pomarańczowy)

Nie świeci Ładowanie głośnika jest zakończone.
Świeci się Głośnik jest ładowany.
Miga powoli Akumulator jest prawie rozładowany i musi zostać naładowany. W tym stanie z głośnika nie można zasilać innych urządzeń.
Miga 3 razy i wyłącza się Jeśli po włączeniu głośnika wskaźnik CHARGE miga 3 razy na pomarańczowo i gaśnie, oznacza to, że trzeba naładować akumulator.

Uwaga

  • Pracujący głośnik można ładować poprzez podłączenie go do gniazdka ściennego, mimo że nie świeci się wówczas wskaźnik CHARGE. W takim przypadku ładowanie może się wydłużyć. Zależy to od warunków pracy. Z tego powodu zaleca się wyłączenie głośnika na czas ładowania.
  • Gdy głośnik będzie używany z ustawioną dużą głośnością przez dłuższy czas, akumulator może się rozładowywać nawet wtedy, gdy głośnik będzie podłączony do gniazda sieci elektrycznej. W rezultacie poziom dźwięku obniży się. Nie oznacza to nieprawidłowego działania. Wyłącz głośnik i naładuj akumulator do wystarczającego poziomu.
  • W skrajnie niskiej lub wysokiej temperaturze ładowanie jest przerywane ze względów bezpieczeństwa. Także jeśli ładowanie trwa przez dłuższy czas, zostaje automatycznie przerwane. W celu rozwiązania tych problemów odłącz od głośnika zasilacz sieciowy i podłącz go na nowo w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.

Wskaźnik (zasilanie)

Nie świeci Głośnik jest wyłączony.
Świeci (na biało) Głośnik jest włączony.
Świeci (na pomarańczowo) Głośnik pozostaje w trybie czuwania BLUETOOTH.
Miga jeden raz (biały) Po każdorazowym naciśnięciu przycisku /+ (głośność) wskaźnik miga jeden raz.
Miga 3 razy (biały) Po nastawieniu przyciskami /+ (głośność) maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności wskaźnik miga 3 razy.

Wskaźnik (BLUETOOTH)

Świeci się Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH.
Miga szybko (3 razy na sekundę) Głośnik przechodzi w tryb parowania.
Miga powoli Głośnik wyszukuje urządzenie BLUETOOTH w celu nawiązania połączenia.

Wskaźniki L/R

Miga Włącza się funkcja dodawania głośnika.
Świeci się Głośnik pełni rolę lewego głośnika, gdy włączony jest tryb stereo funkcji dodawania głośnika.
Głośnik pełni rolę głośnika monofonicznego, gdy włączony jest tryb podwójny funkcji dodawania głośnika.
Naprzemiennie miga powoli Włącza się funkcja Wireless Party Chain.

Wskaźnik EXTRA BASS

Świeci się Można uzyskać mocniejszy bas (jakość dźwięku zalecaną przez Sony). Ten tryb jest ustawiony domyślnie.
Nie świeci Można uzyskać naturalny dźwięk z mniejszą ilością basu. Ten tryb jest zalecany do słuchania z małą głośnością w pomieszczeniach.