Strony internetowe z pomocą techniczną dla klientów

Dodatkowe informacje o głośniku można uzyskać, odwiedzając następujące strony www pomocy technicznej:

Dla klientów w USA:

http://esupport.sony.com/

Dla klientów w Kanadzie:

http://esupport.sony.com/CA/

Dla klientów w krajach europejskich:

http://www.sony.eu/support

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

http://www.sony-latin.com/

Dla klientów z innych krajów lub regionów:

http://www.sony-asia.com/