Wykonywanie połączenia

Połączenie BLUETOOTH między głośnikiem a telefonem komórkowym BLUETOOTH obsługującym profile BLUETOOTH HFP (ang. Hands-free Profile, profil zestawu głośnomówiącego) lub HSP (ang. Headset Profile, profil zestawu słuchawkowego) umożliwia prowadzenie rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego.

 • Jeśli telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy wybrać profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego.
 1. Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

  Gdy zostaje nawiązane połączenie BLUETOOTH, wskaźnik (BLUETOOTH) świeci na biało.

  Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain

  Połączenie należy nawiązać z głośnikiem, którego wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało. Wykonując poniższe czynności podczas połączenia w trybie głośnomówiącym, należy użyć głośnika połączonego z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

 2. Zainicjuj połączenie, wybierając odpowiednie funkcje telefonu komórkowego BLUETOOTH.

  Podczas nawiązywania połączenia odtwarzanie zostanie wstrzymane, a z głośnika słychać będzie sygnał wybierania. Gdy rozmówca odbierze połączenie, mów do mikrofonu w głośniku.

  W głośniku nie słychać tonu wybierania

  • Głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z użyciem profilu HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia w telefonie komórkowym BLUETOOTH.
  • Przełącz rozmowę na głośnik, naciskając przycisk (telefonowanie) i trzymając go przez mniej więcej dwie sekundy.
 3. Ustaw głośność, naciskając przyciski /+ (głośność) na głośniku lub obsługując telefon komórkowy BLUETOOTH.

  Kiedy naciskasz przyciski /+ (głośność) na głośniku lub regulujesz głośność w telefonie komórkowym BLUETOOTH, wskaźnik (zasilanie) miga na biało jeden raz.

  Po nastawieniu w głośniku maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności wskaźnik (zasilanie) miga na biało 3 razy.

 4. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk (telefonowanie).

  Jeśli przed połączeniem telefonicznym słuchano muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. Także w przypadku zakończenia rozmowy na telefonie komórkowym BLUETOOTH odtwarzanie zostanie wznowione, o ile słuchano muzyki przed połączeniem telefonicznym.

Wskazówka

 • Poziomy głośności odtwarzania muzyki i rozmów telefonicznych są ustawiane niezależnie na głośniku.
 • Jeśli rozmówca nie słyszy lub prawie nie słyszy głosu dzwoniącego, należy mówić bardziej bezpośrednio do mikrofonu w głośniku.

Uwaga

 • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain, sygnał dzwonienia rozlega się tylko z głośnika, na którym świeci się wskaźnik (BLUETOOTH).
 • Podczas połączenia dźwięk jest odtwarzany tylko z prawego głośnika.
 • W przypadku niektórych telefonów komórkowych BLUETOOTH zainicjowanie połączenia może nie spowodować wstrzymania odtwarzania.
 • Używany telefon komórkowy BLUETOOTH powinien znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od głośnika. Zbyt mała odległość między głośnikiem a telefonem komórkowym BLUETOOTH może być przyczyną zakłóceń.
 • Po podłączeniu przewodu audio do gniazda AUDIO IN głośnika nie można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH. Jeśli jednak połączenie BLUETOOTH jest aktywne, można korzystać z głośnika w trybie zestawu głośnomówiącego.