Podczas słuchania zmniejsza się głośność dźwięku

  • Kiedy wskaźnik CHARGE miga na pomarańczowo i zmniejsza się głośność, akumulator jest bliski wyczerpania. Podłącz głośnik do gniazda ściennego lub wyłącz go i dostatecznie naładuj akumulator.
  • Gdy głośnik jest używany z ustawioną dużą głośnością, akumulator może się wyczerpywać nawet wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda ściennego. W rezultacie poziom dźwięku obniży się. Nie oznacza to nieprawidłowego działania. Wyłącz głośnik i naładuj akumulator do wystarczającego poziomu.