Podłączanie do gniazdka sieci energetycznej

Źródłem zasilania głośnika może być zasilacz sieciowy (dostarczany w zestawie) podłączony do gniazdka sieci energetycznej lub wbudowany akumulator.

Przed pierwszym włączeniem nowego głośnika należy na co najmniej godzinę włączyć ładowanie jego akumulatora.

Zamiast z zasilacza sieciowego, głośnik może być zasilany z uprzednio naładowanego wewnętrznego akumulatora.

 1. Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do gniazda DC IN 9.5V.
 2. Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

  Rozpoczyna się ładowanie i wskaźnik CHARGE zaczyna świecić na pomarańczowo. Ładowanie trwa mniej więcej 4 godziny*1. Po tym czasie wskaźnik gaśnie. Po całkowitym naładowaniu akumulator nie będzie nadal ładowany, nawet jeżeli głośnik pozostanie podłączony do gniazdka ściennego.

  *1 Czas pełnego ładowania wyczerpanego akumulatora, gdy głośnik jest wyłączony.

Czas pracy akumulatora (podczas korzystania z połączenia BLUETOOTH)

Około 24 godzin*2.

Czas może się okazać inny w zależności od temperatury otoczenia i warunków eksploatacji.

*2Przy wybranym podanym źródle dźwięku, maksymalnej głośności w urządzeniu BLUETOOTH, głośności nastawionej na 19 i wyłączonym oświetleniu głośnika. Przy nastawionej maksymalnej głośności czas pracy głośnika wynosi około 4 godzin.

Sprawdzanie stanu akumulatora

Stan akumulatora można sprawdzić, naciskając przycisk (telefonowanie) na pracującym głośniku na co najmniej 3 sekundy. Emitowane są wówczas następujące informacje głosowe: „Fully charged/About 70%/About 50%/About 20%/Please charge” (Całkowicie naładowany / Około 70% / Około 50% / Około 20% / Konieczne ładowanie).

Kiedy akumulator jest bliski wyładowania

 • Kiedy rozlega się informacja głosowa „Please charge” (Konieczne ładowanie), a wskaźnik CHARGE miga powoli na pomarańczowo, akumulator jest bliski wyczerpania i trzeba go naładować. W tym stanie z głośnika nie można zasilać innych urządzeń.
 • Jeśli po włączeniu głośnika rozlega się informacja głosowa „Please charge” (Konieczne ładowanie), a wskaźnik CHARGE miga 3 razy na pomarańczowo i gaśnie, oznacza to, że trzeba naładować akumulator.

Wskazówka

 • Pracujący głośnik można ładować poprzez podłączenie go do gniazdka ściennego, mimo że nie świeci się wówczas wskaźnik CHARGE. W takim przypadku ładowanie może potrwać dłużej niż przy wyłączonym zasilaniu. Zależy to od warunków pracy. Z tego powodu zaleca się wyłączenie głośnika na czas ładowania.

Uwaga

 • Gdy głośnik jest używany z ustawioną dużą głośnością, akumulator może się wyczerpywać nawet wtedy, gdy głośnik jest podłączony do gniazda ściennego. Jeśli chcesz używać głośnika podczas ładowania, zmniejsz głośność głośnika. Alternatywą jest wyłączenie głośnika i naładowanie akumulatora do wystarczającego poziomu.
 • Gdy głośnik będzie używany z ustawioną dużą głośnością przez dłuższy czas, akumulator może się rozładowywać nawet wtedy, gdy głośnik będzie podłączony do gniazda sieci elektrycznej. W rezultacie poziom dźwięku obniży się. Nie oznacza to nieprawidłowego działania. Wyłącz głośnik i naładuj akumulator do wystarczającego poziomu.
 • W przypadku przełączania zasilania z gniazdka ściennego na baterię odtwarzanie dźwięku może zostać na chwilę wstrzymane. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
 • Gdy akumulator będzie na wyczerpaniu, maksymalna moc wyjściowa będzie niższa.
 • Dla zachowania dobrego stanu akumulatora zaleca się jego wystarczające ładowanie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, nawet jeśli nie planuje się użycia głośnika przez dłuższy czas.
 • W skrajnie niskiej lub wysokiej temperaturze ładowanie jest przerywane ze względów bezpieczeństwa. Także jeśli ładowanie trwa przez dłuższy czas, zostaje automatycznie przerwane. Takie sytuacje sygnalizowane są szybkim miganiem pomarańczowego wskaźnika CHARGE. Nie świadczy to o uszkodzeniu. W celu rozwiązania tych problemów odłącz zasilacz sieciowy i podłącz go na nowo w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
 • Nie należy ładować urządzenia w miejscach narażonych na zachlapanie wodą.