Kończenie połączenia przez dotknięcie urządzenia obsługującego technologię NFC (NFC)

Połączenie głośnika z urządzeniem obsługującym technologię NFC, takim jak smartfon, Walkman itp., można przerwać przez dotknięcie głośnika tym urządzeniem.

  1. Przyłóż urządzenie do miejsca oznaczonego symbolem N na głośniku.

Wskazówka

  • Jeśli głośnik zostanie odłączony od urządzenia przy użyciu funkcji jednego dotknięcia i w ciągu mniej więcej 15 minut nie zostanie wykonana żadna czynność ani nie zostanie doprowadzony dźwięk, głośnik automatycznie wyłączy się.
  • Jeśli nie możesz rozłączyć głośnika, spróbuj wykonać następujące czynności:
    • Uruchom aplikację na urządzeniu i przesuwaj je powoli nad miejscem oznaczonym znakiem N na głośniku.
    • Jeśli urządzenie znajduje się w etui, wyjmij je.
    • Upewnij się, że na urządzeniu jest wyświetlany ekran aplikacji.
  • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain, należy dotknąć głośnika, na którym świeci się wskaźnik (BLUETOOTH). Połączenia nie można zakończyć przez dotknięcie głośnika, którego wskaźnik (BLUETOOTH) jest zgaszony.