Użycie funkcji asystenta głosowego (Siri)

Funkcja Siri, która jest elementem telefonu iPhone/iPada, pozwala obsługiwać telefon iPhone/iPad poleceniami wypowiadanymi do mikrofonu głośnika.

Poniżej przedstawiono użycie funkcji Siri.

 1. Włącz funkcję Siri.

  Z ekranu telefonu iPhone/iPada wybierz opcje [Ustawienia] – [Siri], aby włączyć funkcję Siri.

  Powyższa procedura ma charakter przykładowy. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi telefonu iPhone/iPada.

  Szczegółowych informacji o funkcji Siri należy szukać w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej telefonu iPhone/iPada.

 2. Połącz głośnik z telefonem iPhone / z iPadem przez łącze BLUETOOTH.
 3. Kiedy telefon iPhone/iPad pozostaje w trybie czuwania albo odtwarza muzykę, naciśnij przycisk (telefonowanie) BATT (akumulatora), aby uaktywnić funkcję Siri.

  Rozlegnie się dźwięk uruchomienia.

 4. Wypowiedz polecenie dla funkcji Siri przez mikrofon głośnika.

  Szczegółowych informacji o funkcji Siri, w tym aplikacjach współpracujących z funkcją Siri, należy szukać w instrukcji obsługi telefonu iPhone/iPada.

Uwaga

 • Funkcji Siri nie można uaktywnić, mówiąc przez mikrofon głośnika „Hey Siri”, nawet jeśli w telefonie iPhone / w iPadzie włączone jest ustawienie [Pozwól na „Hey Siri”].