Zmienianie ustawienia funkcji automatycznego wyłączania zasilania

Można włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania zasilania. W momencie zakupu funkcja ta jest włączona.
  1. Podłącz głośnik do gniazdka sieci energetycznej za pomocą zasilacza sieciowego (dostarczanego w zestawie) i wyłącz go.
  2. Na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski +.

    Kiedy funkcja automatycznego wyłączania zasilania wyłącza się, wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało 3 razy.

    Gdy funkcja ta włącza się, wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało dwa razy.