Uwagi dotyczące wodoodporności

Standardy wodoodporności głośnika

Głośnik spełnia wymogi dla stopnia ochrony*1*2 IPX5*3, zgodnie z opisem stopni ochrony przed skutkami wnikania wody zawartym w PN 60529 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”. Głośnik nie jest jednak w pełni wodoszczelny.

Należy uważać, by nie upuścić głośnika do wanny z gorącą wodą. Nie używać głośnika w wodzie. W zależności od warunków użytkowania do wnętrza głośnika może przedostać się woda, powodując pożar, porażenie prądem lub awarię.

Głośnika należy używać dopiero po zapoznaniu się z poniższymi informacjami i ich pełnym zrozumieniu.

Wodoszczelność chroni urządzenie przed następującymi cieczami

Zgodność: świeża woda, woda z kranu

Niezgodność: ciecze inne niż wymienione powyżej (woda z mydlinami, woda z detergentami lub płynami do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł, woda z basenu, woda morska itp.)

*1 Wymagane jest staranne zamocowanie zaślepki.

*2 Dostarczane akcesoria nie są wodoodporne.

*3 IPX5 (stopień ochrony przed strumieniami wody): testy głośnika wykazały, że zachowa on sprawność, jeśli zostanie poddany działaniu bezpośredniego strumienia wody z dyszy o wewnętrznej średnicy 6,3 mm z dowolnego kierunku, przy założeniu że strumień ma wydajność około 12,5 l/min i woda leje się z odległości około 3 m przez czas dłuższy niż 3 min.


Standardy wodoodporności głośnika są oparte na naszych pomiarach w opisanych tu warunkach. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych wniknięciem wody do wnętrza odbiornika w następstwie jego nieprawidłowej eksploatacji.

Aby uniknąć utraty wodoszczelności

Należy zapoznać się z poniższymi informacjami oraz prawidłowo używać głośnika.

  • Nie używać ani nie zostawiać głośnika w bardzo gorących lub zimnych miejscach (w temperaturze spoza zakresu 5°C – 35°C). Używanie lub pozostawienie głośnika w temperaturze spoza powyższego zakresu może spowodować automatyczne wyłączenie głośnika w celu ochrony wewnętrznych obwodów.
  • Należy chronić głośnik przed upuszczeniem oraz wstrząsami mechanicznymi. Odkształcenie lub uszkodzenie jego konstrukcji może spowodować utratę przez niego wodoszczelności.
  • Nie należy używać głośnika w miejscu, w którym mógłby on zostać zachlapany dużą ilością wody lub gorącą wodą. Obudowa głośnika nie jest odporna na ciśnienie wody. Użycie głośnika w miejscu wspomnianym powyżej może być przyczyną awarii.
  • Nie należy kierować bezpośrednio na głośnik strumienia gorącej wody ani gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Ponadto nigdy nie należy używać głośnika w wysokiej temperaturze, na przykład w saunie lub w pobliżu pieca.
  • Należy ostrożnie obchodzić się z zaślepką . Zaślepka odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymywaniu wodoodporności. Podczas korzystania z głośnika zaślepka powinna być zawsze dokładnie zamknięta. Zamykając zaślepkę, należy sprawdzić, czy jej starannego zamknięcia nie utrudniają obce przedmioty na gumowej uszczelce. Niepełne zamknięcie zaślepki może być przyczyną utraty wodoodporności głośnika i awarii na skutek wniknięcia wody.