Słuchanie muzyki z urządzenia przez łącze BLUETOOTH

Słuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH oraz obsługa tego urządzenia przy użyciu głośnika przez łącze BLUETOOTH są możliwe, gdy urządzenie obsługuje poniższe profile BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umożliwia bezprzewodową transmisję dźwięku o wysokiej jakości.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umożliwia regulację głośności w urządzeniu BLUETOOTH.


Dostępne operacje mogą zależeć od urządzenia BLUETOOTH. Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • W pierwszej kolejności należy zmniejszyć głośność w urządzeniu BLUETOOTH i głośniku do umiarkowanego poziomu. Pozwoli to uniknąć niespodziewanego głośnego dźwięku z głośnika.
 1. Połącz głośnik z urządzeniem BLUETOOTH.

  Gdy zostaje nawiązane połączenie BLUETOOTH, wskaźnik (BLUETOOTH) świeci na biało.

 2. Włącz odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH.
 3. Ustaw głośność, naciskając przyciski /+ (głośność) na głośniku lub obsługując urządzenie BLUETOOTH.

  Kiedy naciskasz przyciski /+ (głośność) na głośniku lub regulujesz głośność w urządzeniu BLUETOOTH, wskaźnik (zasilania) miga na biało jeden raz lub 3 razy.

  Podczas odtwarzania przyciski na głośniku pozwalają wykonywać poniższe czynności.

  Pauza

  Aby włączyć pauzę, naciśnij przycisk (odtwarzanie) w czasie odtwarzania. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć pauzę.

  Przejście na początek następnego utworu

  Podczas odtwarzania dwukrotnie naciśnij przycisk (odtwarzanie).

  Przejście na początek obecnego utworu

  Podczas odtwarzania trzykrotnie naciśnij przycisk (odtwarzanie).

Wskazówka

 • Akumulator można ładować poprzez podłączenie głośnika do gniazdka ściennego. W tym czasie głośnik może być włączony.
 • Zależnie od urządzenia BLUETOOTH może być konieczna regulacja głośności lub wybór ustawienia wyjścia audio w podłączonym urządzeniu.
 • Po nastawieniu w głośniku maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności wskaźnik (zasilanie) miga 3 razy.
 • Zależnie od urządzenia BLUETOOTH regulacja głośności z podłączonego urządzenia może być niemożliwa.

Uwaga

 • W razie niekorzystnych warunków łączności urządzenie BLUETOOTH może niepoprawnie reagować na operacje wybierane przy użyciu głośnika.
 • Podłączenie przenośnego urządzenia audio itp. do gniazda AUDIO IN głośnika w czasie słuchania muzyki przez łącze BLUETOOTH spowoduje automatyczne przełączenie głośnika w tryb AUDIO IN. W takim przypadku głośnik nie odtwarza muzyki z urządzenia BLUETOOTH (jeśli połączenie BLUETOOTH jest aktywne, będzie dostępna funkcja zestawu głośnomówiącego). Aby ponownie słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.
 • W wysokiej temperaturze otoczenia może nastąpić zmniejszenie głośności. Służy to ochronie akumulatora.
 • Kiedy akumulator jest bliski wyczerpania, zmniejsza się maksymalna moc wyjściowa głośnika.