Nie można podłączyć głośnika, gdy włączona jest funkcja Wireless Party Chain

  • Po podłączeniu dwóch głośników należy wykonać parowanie urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem, którego wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało. Następnie należy nawiązać połączenie BLUETOOTH.