Wybieranie jakości dźwięku przesyłanego strumieniowo przez łącze BLUETOOTH (Kodek)

Strumieniowa transmisja dźwięku przez łącze BLUETOOTH może się odbywać w dwóch trybach: „Priorytet jakości dźwięku” i „Priorytet stabilności połączenia”. Ustawienie „Priorytet jakości dźwięku” pozwala przesyłać przez łącze BLUETOOTH nie tylko dźwięk w formacie SBC, ale także nagrania w zapewniających lepszą jakość formatach AACLDAC. Ustawienie „Priorytet stabilności połączenia” zapewnia z kolei stabilniejszą strumieniową transmisję dźwięku przez łącze BLUETOOTH. „Priorytet jakości dźwięku” jest ustawieniem standardowym.

Obsługiwane kodeki

 • Priorytet jakości dźwięku (ustawienie standardowe): automatycznie wybierany jest optymalny kodek (AAC, LDAC lub SBC).
 • Priorytet stabilności połączenia: wybrany jest kodek SBC.
 1. Podłącz głośnik do gniazdka sieci energetycznej za pomocą zasilacza sieciowego (dostarczanego w zestawie).

  Uwaga

  • Nie włączaj głośnika.
 2. Trzymając wciśnięty przycisk + (głośność), naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING i trzymaj go dotąd, aż wskaźnik (BLUETOOTH) zamiga na biało.

  Po włączeniu trybu „Priorytet stabilności połączenia” wskaźnik (BLUETOOTH) miga trzy razy na biało.

  Po włączeniu trybu „Priorytet jakości dźwięku” wskaźnik (BLUETOOTH) miga dwa razy na biało.

Uwaga

 • W zależności od ustawień urządzenia BLUETOOTH i warunków otoczenia tryb „Priorytet jakości dźwięku” może powodować zakłócenia w łączności. W takim przypadku należy przełączyć głośnik w tryb „Priorytet stabilności połączenia”.