Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 8)

Przed uruchomieniem głośnika wykonaj następujące czynności:

 • W niektórych komputerach może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. Szczegółowych informacji o włączaniu wbudowanego adaptera BLUETOOTH należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 • Jeśli głośnik był poprzednio sparowany z innym urządzeniem, wyłącz funkcję BLUETOOTH w tamtym urządzeniu.
 1. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało.

  Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.

  W momencie włączenia głośnika podejmowana jest próba nawiązania połączenia BLUETOOTH z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie to znajduje się w pobliżu i działa w nim funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH, a wskaźnik (BLUETOOTH) zapala się na stałe. Aby podłączyć inne urządzenie BLUETOOTH, należy zakończyć aktualne połączenie, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

 2. Wyszukaj głośnik z komputera.
  1. Wybierz z menu [Start] polecenie [Pulpit].

  2. Przemieść wskaźnik myszy na prawy brzeg ekranu (lub przeciągnij palcem od prawego brzegu ekranu, jeśli używasz panelu dotykowego) i z wyświetlonego menu wybierz opcję [Ustawienia].

  3. Kiedy pojawi się menu [Ustawienia], kliknij [Panel sterowania].

  4. Jeśli pojawi się okno [Wszystkie elementy Panelu Sterowania], wybierz opcję [Dźwięk].

   Jeśli zamiast okna [Wszystkie elementy Panelu Sterowania] pojawi się [Panel sterowania], z menu [Widok według] w prawym górnym rogu ekranu wybierz opcję [Duże ikony] lub [Małe ikony].

  5. Sprawdź, czy na ekranie [Dźwięk] widoczna jest opcja [SRS-XB40 Stereo].
   • Jeśli obok opcji [SRS-XB40 Stereo] widać zielony znak zaznaczenia, przejdź do czynności .

   • Jeśli obok opcji [SRS-XB40 Stereo] nie ma zielonego znaku zaznaczenia, przejdź do następnej czynności (podczynności 6).
   • Jeśli opcja [SRS-XB40 Stereo] nie pojawia się, kliknij prawym przyciskiem myszy ekran [Dźwięk] i z wyświetlonego menu wybierz opcję [Pokaż wyłączone urządzenia]. Następnie przejdź do kolejnej czynności (podczynności 6).

  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję [SRS-XB40 Stereo] i z wyświetlonego menu wybierz opcję [Podłącz].

   Po podłączeniu głośnika obok opcji [SRS-XB40 Stereo] na ekranie [Dźwięk] pojawi się znak zaznaczenia. Przejdź do czynności .

   Jeśli nie można kliknąć opcji [Podłącz] dla [SRS-XB40 Stereo], wybierz opcję [Wyłącz] dla [Urządzenia domyślnego], oznaczonego obecnie zielonym znakiem zaznaczenia.

 3. Sprawdź, czy wskaźnik (BLUETOOTH) przestał migać i zapalił się na stałe.

  Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik (BLUETOOTH) pozostaje zapalony. Można słuchać muzyki z komputera.

Wskazówka

 • Powyższa procedura ma charakter przykładowy. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 • Kiedy funkcja czuwania BLUETOOTH jest włączona, po wykonaniu operacji na urządzeniu BLUETOOTH głośnik włącza się automatycznie i rozpoczyna nawiązywanie połączenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • Gdy głośnik automatycznie nawiąże połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH, funkcja BLUETOOTH może nie działać poprawnie. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH, używając podłączonego urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponownie nawiązać połączenie.
 • Kiedy do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony przewód audio, głośnik nie reprodukuje dźwięku z urządzenia BLUETOOTH połączonego przez łącze BLUETOOTH. Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.