Nie można sparować głośnika z urządzeniem BLUETOOTH

  • Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości nie większej niż 1 m od głośnika.
  • Aby użyć funkcji dodawania głośnika lub funkcji Wireless Party Chain, należy wykonać parowanie z głośnikiem, którego wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało.
  • Jeśli wskaźnik (BLUETOOTH) nie miga szybko na biało, naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING i trzymaj go dotąd, aż usłyszysz sygnały dźwiękowe, a wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać szybko na biało.
  • Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej lub dostatecznie naładuj akumulator.
  • Po zainicjowaniu głośnika może nie być możliwe podłączenie do niego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch. W takim przypadku należy usunąć informacje dotyczące parowania z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch i ponownie wykonać parowanie.