Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

 • Jeśli głośnik jest połączony z innym urządzeniem, wyłącz funkcję BLUETOOTH w tamtym urządzeniu.
 • Zatrzymaj odtwarzanie w komputerze.
 • Zmniejsz głośność w komputerze i głośniku, aby uniknąć niespodziewanego głośnego dźwięku z głośnika.
 • Włącz funkcję BLUETOOTH w komputerze. Szczegółowych informacji o włączaniu funkcji BLUETOOTH należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 1. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało.

  Wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało.

  W momencie włączenia głośnika podejmowana jest próba nawiązania połączenia BLUETOOTH z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie to znajduje się w pobliżu i działa w nim funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH, a wskaźnik (BLUETOOTH) zapala się na stałe. Aby podłączyć inne urządzenie BLUETOOTH, należy zakończyć aktualne połączenie, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

 2. Wyszukaj głośnik z komputera.
  1. Wybierz z paska zadań w prawym dolnym rogu ekranu opcje [ (Centrum akcji)] – [Bluetooth].

  2. Centrum akcji w prawym dolnym rogu ekranu wybierz opcję [Połącz].

  3. Wybierz opcję [SRS-XB40].

   Na ekranie pojawi się opcja [Connected music] (Podłączona muzyka).

 3. Sprawdź, czy wskaźnik (BLUETOOTH) przestał migać i zapalił się na stałe.

  Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik (BLUETOOTH) pozostaje zapalony. Można słuchać muzyki z komputera.

Wskazówka

 • Powyższa procedura ma charakter poglądowy. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 • Sparowanie i podłączenie innego urządzenia BLUETOOTH jest możliwe nawet przy nawiązanym połączeniu BLUETOOTH. W takim przypadku poprzednie połączenie zostanie zakończone.
 • Aplikacja SongPal nie ma funkcji odtwarzania muzyki przez łącze BLUETOOTH. Muzykę należy odtwarzać z używanych urządzeń BLUETOOTH, takich jak smartfony, komputery itp.
 • W momencie włączenia głośnika lub trybu BLUETOOTH podejmowana jest próba nawiązania połączenia BLUETOOTH z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli w urządzeniu tym jest włączona funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH.
 • Gdy włączony jest tryb czuwania BLUETOOTH, głośnik włącza się automatycznie po wykonaniu operacji na urządzeniu BLUETOOTH i rozpoczyna nawiązywanie połączenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • Próba nawiązania połączenia z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH może zakończyć się niepowodzeniem. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH lub wyłączyć urządzenie BLUETOOTH.
 • Kiedy do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony przewód audio, głośnik nie reprodukuje dźwięku z urządzenia BLUETOOTH połączonego przez łącze BLUETOOTH (dostępna jest funkcja zestawu głośnomówiącego). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.