Co można zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli głośnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać problem.

  • Znajdź objawy problemu opisane w tym Przewodniku i spróbuj wykonać podane czynności naprawcze.
  • Naładuj głośnik.
    Niektóre problemy można rozwiązać przez naładowanie akumulatora.
  • Naciśnij przycisk RESET na głośniku.
  • Zainicjuj głośnik.
    Ta operacja spowoduje zresetowanie ustawień głośności itp. oraz usunięcie wszystkich informacji o sparowaniu.
  • Poszukaj informacji o tym problemie na stronie internetowej pomocy technicznej dla klientów.

Jeśli powyższe działania nie przyniosą efektu, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży urządzeń firmy Sony.