Odbieranie połączenia telefonicznego

Połączenie BLUETOOTH między głośnikiem a telefonem komórkowym BLUETOOTH obsługującym profile BLUETOOTH HFP (ang. Hands-free Profile, profil zestawu głośnomówiącego) lub HSP (ang. Headset Profile, profil zestawu słuchawkowego) umożliwia prowadzenie rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego.

 • Jeśli telefon komórkowy BLUETOOTH obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy wybrać profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od telefonu komórkowego BLUETOOTH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telefonu komórkowego.

Sygnały dzwonienia

Przychodzące połączenie włącza w głośniku dźwięk dzwonka oraz pauzę w odtwarzaniu.

Zależnie od telefonu komórkowego BLUETOOTH może być używany jeden z następujących sygnałów dzwonienia.

 • Sygnał dzwonienia ustawiony w głośniku
 • Sygnał dzwonienia ustawiony w telefonie komórkowym BLUETOOTH
 • Sygnał dzwonienia ustawiony w telefonie komórkowym BLUETOOTH tylko dla połączenia BLUETOOTH
 1. Połącz głośnik z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

  Gdy zostaje nawiązane połączenie BLUETOOTH, wskaźnik (BLUETOOTH) świeci na biało.

  Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain

  Połączenie należy nawiązać z głośnikiem, którego wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało. Wykonując poniższe czynności podczas połączenia w trybie głośnomówiącym, należy użyć głośnika połączonego z telefonem komórkowym BLUETOOTH.

 2. Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk (rozmowa).

  Mów do mikrofonu w głośniku.

  Podczas połączenia przychodzącego odtwarzanie jest wstrzymywane, a z głośnika słychać sygnał dzwonienia.

  Jeśli z głośnika nie słychać sygnału dzwonienia, głośnik może nie być połączony z telefonem komórkowym BLUETOOTH z użyciem profilu HFP lub HSP. Sprawdź stan połączenia w telefonie komórkowym BLUETOOTH.

 3. Ustaw głośność, naciskając przyciski /+ (głośność) na głośniku lub obsługując telefon komórkowy BLUETOOTH.

  Kiedy naciskasz przyciski /+ (głośność) na głośniku lub regulujesz głośność w telefonie komórkowym BLUETOOTH, wskaźnik (zasilanie) miga na biało jeden raz.

  Po nastawieniu w głośniku maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności wskaźnik (zasilanie) miga na biało 3 razy.

 4. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk (telefonowanie).

  Jeśli przed połączeniem telefonicznym słuchano muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy. Także w przypadku zakończenia rozmowy na telefonie komórkowym BLUETOOTH odtwarzanie zostanie wznowione, o ile słuchano muzyki przed połączeniem telefonicznym.

Wskazówka

 • Niektóre telefony BLUETOOTH mają ustawiony priorytet użycia słuchawki do odbierania połączeń. W przypadku połączeń HFP lub HSP należy zmienić urządzenie obsługujące połączenie na głośnik, używając do tego odpowiedniej funkcji telefonu komórkowego BLUETOOTH.
 • Poziomy głośności odtwarzania muzyki i rozmów telefonicznych są ustawiane niezależnie na głośniku.
 • Jeśli rozmówca nie słyszy lub prawie nie słyszy głosu dzwoniącego, należy mówić bardziej bezpośrednio do mikrofonu w głośniku.

Uwaga

 • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain, sygnał dzwonienia rozlega się tylko z głośnika, którego wskaźnik (BLUETOOTH) świeci na biało.
 • Podczas połączenia dźwięk jest odtwarzany tylko z prawego głośnika.
 • W przypadku niektórych telefonów komórkowych BLUETOOTH odtwarzanie może nie być wstrzymywane podczas odbierania połączenia przychodzącego.
 • Używany telefon komórkowy BLUETOOTH powinien znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od głośnika. Zbyt mała odległość między głośnikiem a telefonem komórkowym BLUETOOTH może być przyczyną zakłóceń.
 • Po podłączeniu przewodu audio do gniazda AUDIO IN głośnika nie można słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH. Jeśli jednak połączenie BLUETOOTH jest aktywne, można korzystać z głośnika w trybie zestawu głośnomówiącego.
 • Funkcji trybu głośnomówiącego nie można używać podczas połączenia wielopunktowego.
 • Prawidłowe działanie trybu głośnomówiącego zależy od takich czynników, jak model smartfona, system operacyjny i zainstalowane aplikacje.