Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z użyciem wielu głośników (funkcja Wireless Party Chain)

Istnieje możliwość równoczesnego słuchania muzyki z maksymalnie 10 połączonych urządzeń, które są zgodne z funkcją Wireless Party Chain. Najpierw należy przygotować urządzenia zgodne z funkcją Wireless Party Chain.

Zgodne urządzenia:

SRS-XB20 , SRS-XB30, SRS-XB40

Informacje o najnowszych zgodnych urządzeniach można znaleźć na następującej stronie pomocy technicznej:

http://www.sony.jp/support/active-speaker/


Przed uruchomieniem głośnika wykonaj następujące czynności:

 • Umieść głośniki, które chcesz podłączyć, w odległości około 1 m.

 • Przed rozpoczęciem konfiguracji wyłącz wszystkie łączone głośniki.
 1. Przygotuj pierwszy głośnik.

  Poniżej, tytułem przykładu, przedstawiono ustawianie modelu SRS-XB40 jako pierwszego głośnika. Informacji o konfigurowaniu pozostałych urządzeń, które są zgodne z funkcją Wireless Party Chain, należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z konfigurowanym urządzeniem.

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING na głośniku.

   Wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało.

  2. Połącz urządzenie BLUETOOTH z głośnikiem przez łącze BLUETOOTH.

   W zależności od rodzaju podłączanego urządzenia BLUETOOTH zapoznaj się z poniższymi tematami.

   Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH

   Parowanie i łączenie z komputerem (Windows 10)

   Parowanie i łączenie z komputerem (Windows 8)

   Parowanie i łączenie z komputerem (Windows 7)

   Połączenie BLUETOOTH jest nawiązane, gdy wskaźnik (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zapali się na stałe.

  3. Naciśnij przyciski ADD oraz + (głośność) i trzymaj je przez mniej więcej 6 sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

   Wskaźniki (BLUETOOTH) i L/R zaczną migać na biało. Po mniej więcej 6 sekundach rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźniki L/R najpierw zapalą się na stałe, a następnie zaczną na przemian, powoli migać. Wskaźnik (BLUETOOTH) nadal będzie migał.

 2. Podłącz drugi i dalsze głośniki.

  Poniżej, tytułem przykładu, przedstawiono podłączanie modelu SRS-XB40 jako drugiego głośnika. Informacji o podłączaniu pozostałych urządzeń, które są zgodne z funkcją Wireless Party Chain, należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączanym urządzeniem.

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING na głośniku, który ma być podłączony.

   Wskaźnik (BLUETOOTH) na włączonym głośniku zacznie migać na biało.

  2. Naciśnij przyciski ADD oraz + (głośność) i trzymaj je przez mniej więcej 3 sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

   Wskaźniki (BLUETOOTH) i L/R zaczną migać na biało. Następnie wskaźniki L/R zapalają się na stałe. Wskaźnik (BLUETOOTH) wyłącza się.

   Wskazówka

   • Podłącz drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Po upływie 1 minuty ustawienie głośnika zostanie skasowane.
  3. Aby podłączyć kolejne głośniki, powtarzaj czynności – 1 do 2.

   Wskazówka

   • Trzeci i dalsze głośniki należy podłączać w ciągu 30 sekund od podłączenia poprzedniego głośnika. Po upływie 30 sekund podłączenie głośnika staje się niemożliwe.
   • Aby dodać kolejny głośnik po zakończeniu podłączania (po upływie 30 sekund), wykonaj czynność – 3, a następnie czynności – 1 do 2.
 3. Uruchom odtwarzanie.
  1. Włącz odtwarzanie w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH i wyreguluj głośność.

   Ze wszystkich głośników słychać będzie tę samą muzykę.

   Głośność dźwięku z głośnika połączonego przez BLUETOOTH będzie odzwierciedlała ustawienie głośności w urządzeniu BLUETOOTH. Głośność w pozostałych głośnikach należy indywidualnie regulować elementami sterującymi na ich obudowach.

Uwaga

 • Jeśli funkcja Wireless Party Chain jest używana do odtwarzania filmów, może wystąpić przesunięcie w czasie między obrazem i dźwiękiem.