Łączenie ze sparowanym komputerem (Windows 7)

Przed uruchomieniem głośnika wykonaj następujące czynności:

 • W niektórych komputerach może być konieczne włączenie wbudowanego adaptera BLUETOOTH. Szczegółowych informacji o włączaniu wbudowanego adaptera BLUETOOTH należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 • Jeśli głośnik był poprzednio sparowany z innym urządzeniem, wyłącz funkcję BLUETOOTH w tamtym urządzeniu.
 1. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało.

  Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.

  W momencie włączenia głośnika podejmowana jest próba nawiązania połączenia BLUETOOTH z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie to znajduje się w pobliżu i działa w nim funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH, a wskaźnik (BLUETOOTH) zapala się na stałe. Aby podłączyć inne urządzenie BLUETOOTH, należy zakończyć aktualne połączenie, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję podłączonego urządzenia BLUETOOTH.

 2. Wyszukaj głośnik z komputera.
  1. Kliknij przycisk [Start], a następnie opcję [Urządzenia i drukarki].
  2. Dwukrotnie kliknij ikonę [SRS-XB40].

  3. Sprawdź, czy pojawia się opcja [Słuchaj muzyki].
   • Jeśli opcja [Słuchaj muzyki] jest widoczna: przejdź do następnej czynności.
   • Jeśli automatycznie pojawi się komunikat [Connecting to Bluetooth service] (Łączenie z usługą Bluetooth) i znak zaznaczenia: łączenie jest zakończone. Sprawdź, czy wskaźnik (BLUETOOTH) na głośniku świeci na biało.

   • Jeśli proces [Searching services] (Wyszukiwanie usług) kończy się błędem: głośnik jest połączony z innym znajdującym się w pobliżu urządzeniem BLUETOOTH. Odłącz to urządzenie, wybierając w nim odpowiednią funkcję, po czym cofnij się do poprzedniej czynności (podczynności 2).

  4. Kliknij opcję [Słuchaj muzyki].

   Po nawiązaniu połączenia pojawia się znak zaznaczenia.

 3. Sprawdź, czy wskaźnik (BLUETOOTH) przestał migać i zapalił się na stałe.

  Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik (BLUETOOTH) pozostaje zapalony. Można słuchać muzyki z komputera.

Wskazówka

 • Powyższa procedura ma charakter przykładowy. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 • Kiedy funkcja czuwania BLUETOOTH jest włączona, po wykonaniu operacji na urządzeniu BLUETOOTH głośnik włącza się automatycznie i rozpoczyna nawiązywanie połączenia BLUETOOTH.

Uwaga

 • Gdy głośnik automatycznie nawiąże połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH, funkcja BLUETOOTH może nie działać poprawnie. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH, używając podłączonego urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponownie nawiązać połączenie.
 • Kiedy do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony przewód audio, głośnik nie reprodukuje dźwięku z urządzenia BLUETOOTH połączonego przez łącze BLUETOOTH. Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.