Nie można połączyć urządzenia BLUETOOTH, gdy włączona jest funkcja dodawania głośnika

  • Po podłączeniu dwóch głośników SRS-XB40 należy wykonać parowanie urządzenia BLUETOOTH z głośnikiem, którego wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało. Następnie należy nawiązać połączenie BLUETOOTH.