Wyłączanie zasilania

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING.

    Wskaźniki (zasilanie) i  (BLUETOOTH) zgasną.

Wskazówka

  • Jeśli wyłączysz głośnik, który jest podłączony przez zasilacz sieciowy (dostarczony) do sieci energetycznej i w którym włączona jest funkcja czuwania BLUETOOTH, wskaźnik (zasilanie) zaczyna świecić na pomarańczowo, a głośnik przełącza się w tryb czuwania BLUETOOTH.