Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego z urządzeniami BLUETOOTH

Głośnik może bezprzewodowo łączyć się z urządzeniami BLUETOOTH w celu odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym.

Przed uruchomieniem głośnika wykonaj następujące czynności:

 • Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości około 1 m od głośnika.
 • Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej lub wystarczająco naładuj akumulator.
 • Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH.
 • Zmniejsz głośność w urządzeniu BLUETOOTH i głośniku, aby uniknąć niespodziewanego głośnego dźwięku z głośnika.
 • Przygotuj instrukcję obsługi urządzenia BLUETOOTH.

Parowanie głośnika z urządzeniem BLUETOOTH

Parowanie to proces wzajemnego rejestrowania informacji o urządzeniach BLUETOOTH, które mają zostać połączone bezprzewodowo.

Aby możliwe było nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy, urządzenie musi zostać sparowane z głośnikiem.

Wybierz właściwy przypadek z następujących dwóch schematów nawiązywania połączenia. Sposób parowania drugiego i kolejnych urządzeń jest identyczny.

Łączenie głośnika ze sparowanym urządzeniem

Gdy urządzenia BLUETOOTH zostaną sparowane, nie ma potrzeby parować ich ponownie. Sposób połączenia urządzeń, które już zostały sparowane, opisano w poniższym temacie.

Łączenie głośnika przez dotknięcie urządzenia obsługującego technologię NFC (NFC)

Zetknięcie głośnika z urządzeniem zgodnym z technologią NFC, takim jak smartfon, Walkman itp., spowoduje automatyczne włączenie głośnika oraz rozpoczęcie procedury parowania i nawiązywania połączenia BLUETOOTH. Szczegółowe informacje zawierają następujące tematy.

Zgodne smartfony
Smartfony z technologią NFC i systemem Android™ 4.x lub nowszym
Zgodne modele odtwarzaczy Walkman
Modele odtwarzaczy Walkman zgodne z technologią NFC*

* Nie każdy Walkman zgodny z technologią NFC umożliwia nawiązanie połączenia BLUETOOTH z głośnikiem przez dotknięcie. Szczegółowe informacje na temat zgodnych modeli można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza Walkman.

NFC
NFC (Near Field Communication) to technologia łączności bezprzewodowej o małym zasięgu między różnymi urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i plakietki IC.
Dzięki technologii NFC przesyłanie danych — na przykład w celu sparowania urządzeń BLUETOOTH — sprowadza się do zetknięcia urządzeń (symboli N lub wskazanych miejsc na urządzeniach zgodnych z technologią NFC).

Uwaga

 • Raz wykonanego parowania urządzeń BLUETOOTH nie trzeba powtarzać. Wyjątkiem są następujące przypadki:
  • Informacje dotyczące parowania zostały usunięte w trakcie naprawy itp.
  • Głośnik jest już sparowany z 8 urządzeniami i ma być sparowany z kolejnym urządzeniem.
   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli po sparowaniu 8 urządzeń zostanie sparowane kolejne urządzenie, dane o tym urządzeniu zastąpią dane o parowaniu z najdawniej podłączanym urządzeniem.
  • Po usunięciu z urządzenia BLUETOOTH informacji dotyczących parowania z głośnikiem.
  • Głośnik zostanie zainicjowany.
   Skasowane zostaną wszystkie informacje o parowaniu.
 • Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale w danej chwili może on odtwarzać muzykę tylko z jednego urządzenia.
 • Kiedy do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony przewód audio, głośnik nie reprodukuje dźwięku z urządzenia BLUETOOTH połączonego przez łącze BLUETOOTH (dostępna jest funkcja zestawu głośnomówiącego). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.