Korzystanie z przycisku RESET

Jeżeli nie można włączyć głośnika lub jeżeli włączony głośnik nie reaguje na użycie funkcji sterowania, otwórz osłonę z tyłu obudowy i używając szpilki lub innego spiczastego przedmiotu naciśnij przycisk RESET. Głośnik zostanie zresetowany i wyłączy się.

Po naciśnięciu przycisku RESET włącz głośnik. Jeśli głośnik nie włączy się, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Uwaga

  • Nie można zresetować wyłączonego głośnika.
  • Przyciśnięcie przycisku RESET nie powoduje usunięcia informacji o sparowaniu. Jest to czynność niezależna od inicjalizacji głośnika.
  • Aby zresetować głośnik, gdy jest zasilany z wbudowanego akumulatora, przytrzymaj wciśnięty przycisk RESET, dopóki wskaźnik (zasilanie) nie zgaśnie.
  • Po zresetowaniu zmianie mogą ulec ustawienia głośności, funkcji i systemu EXTRA BASS.