Kończenie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu odtwarzania muzyki z urządzenia BLUETOOTH wykonaj dowolną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH.

 • Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
 • Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.
 • Wyłącz głośnik.
 • W przypadku urządzenia obsługującego technologię NFC ponownie dotknij głośnika tym urządzeniem.
  • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain, urządzeniem z technologią NFC należy dotknąć tego głośnika, na którym świeci się wskaźnik (BLUETOOTH). Głośnik, którego wskaźnik (BLUETOOTH) jest wyłączony, nie pozwala na zakończenie połączenia BLUETOOTH.

Wskazówka

 • Jeżeli przez 15 minut spełnione są poniższe warunki, głośnik automatycznie wyłączy się, a połączenie BLUETOOTH zostanie zakończone.
  • Użytkownik nie wykonuje żadnych operacji z użyciem głośnika.
  • Nie nawiązano połączenia BLUETOOTH między głośnikiem a smartfonem lub telefonem komórkowym z użyciem profilu HFP/HSP.
   HFPHSP to profile BLUETOOTH.
   HSP (Headset Profile): umożliwia telefonowanie/obsługę telefonu komórkowego.
   HFP (Hands-Free Profile): umożliwia telefonowanie z wolnymi rękami/obsługę telefonu komórkowego.
  • Głośnik jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH, ale nie odtwarza muzyki (dźwięku).
 • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika, po wyłączeniu jednego głośnika automatycznie wyłącza się drugi głośnik. Zakończone zostaje połączenie BLUETOOTH między nimi.
 • Zakończenie odtwarzania muzyki może spowodować automatyczne zakończenie połączenia BLUETOOTH z pewnymi urządzeniami BLUETOOTH.
 • Do zakończenia jednym dotknięciem (NFC) połączenia ze smartfonem może być wymagane uruchomienie w podłączonym urządzeniu odpowiedniej aplikacji. Zależy to od urządzenia.