Inicjowanie głośnika

Kiedy głośnik jest włączony, na co najmniej 5 sekund równocześnie naciśnij przyciski (głośność) oraz (zasilanie) PAIRING, tak aby głośnik wyłączył się.

Głośnik zostanie zainicjowany. Ustawieniom takim jak głośność zostaną przywrócone fabryczne wartości domyślne, a wszystkie informacje o sparowaniu zostaną usunięte.