Korzystanie z funkcji czuwania BLUETOOTH

Kiedy funkcja czuwania BLUETOOTH jest włączona, po wykonaniu operacji na urządzeniu BLUETOOTH głośnik włącza się automatycznie i rozpoczyna nawiązywanie połączenia BLUETOOTH.

Przed uruchomieniem głośnika należy sprawdzić, czy są spełnione poniższe warunki.

 • Funkcji czuwania BLUETOOTH można użyć, gdy głośnik jest podłączony do gniazdka sieci energetycznej. Kiedy głośnik zasilany jest tylko z wbudowanego akumulatora, funkcja czuwania BLUETOOTH jest niedostępna.
 • Najpierw należy sparować głośnik z urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli w głośniku nie ma żadnych informacji o sparowanych urządzeniach, np. przy pierwszym użyciu po zakupie, głośnik nie przełączy się w tryb czuwania BLUETOOTH.
 1. Podłącz głośnik do gniazdka sieci energetycznej.
 2. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało.

 3. Dotknij ikony [SongPal] na smartfonie, telefonie iPhone itp., aby włączyć aplikację.

  SongPal

 4. Dotknij opcji [SRS-XB40].

 5. Dotknij opcji [Settings] (Ustawienia).

 6. Dotknij opcji [Power Option] (Ustawienie zasilania).
 7. Dotknij opcji [BT Standby] (Czuwanie BT), aby włączyć funkcję czuwania BLUETOOTH.
 8. Dotknij opcji [Done] (Gotowe).

Wyłączanie funkcji czuwania BLUETOOTH

Ponownie wykonaj czynności , aby wyłączyć funkcję czuwania BLUETOOTH, a następnie dotknij opcji [Done] (Gotowe).

Wskazówka

 • Kiedy głośnik jest wyłączony i działa funkcja czuwania BLUETOOTH, wskaźnik (zasilanie) świeci się na pomarańczowo.