Włączanie zasilania

  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING.

    Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało, a wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie powoli migać na biało.

    Jeśli głośnik zostanie włączony pierwszy raz po zakupie albo jeśli w pamięci głośnika nie ma żadnych informacji o parowaniu, wskaźnik (BLUETOOTH) zaczyna szybko migać na biało.

Wskazówka

  • Kiedy głośnik zostanie włączony pierwszy raz po zakupie, włączona jest funkcja EXTRA BASS, a wskaźnik na przycisku EXTRA BASS LIGHT świeci się na biało.

Uwaga

  • Jeśli po włączeniu głośnika wskaźnik CHARGE miga 3 razy na pomarańczowo i gaśnie, oznacza to, że akumulator jest wyczerpany. W tym stanie głośnik automatycznie się wyłącza. Naładuj akumulator.
  • Kiedy wskaźnik CHARGE miga powoli na pomarańczowo, akumulator jest bliski wyczerpania i trzeba go naładować. W tym stanie z głośnika nie można zasilać innych urządzeń.