Parowanie i łączenie z komputerem (Windows 10)

Parowanie to proces wzajemnego rejestrowania informacji o urządzeniach BLUETOOTH, które mają zostać połączone bezprzewodowo.

Aby możliwe było nawiązanie połączenia BLUETOOTH po raz pierwszy, urządzenie musi zostać sparowane z głośnikiem. Te same czynności należy wykonać w celu sparowania innych urządzeń.

Przed rozpoczęciem wykonaj poniższe czynności.

 • Upewnij się, że komputer jest wyposażony w funkcję łączności bezprzewodowej BLUETOOTH.
 • Umieść komputer w odległości około 1 m od głośnika.
 • Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej lub wystarczająco naładuj akumulator.
 • Przygotuj instrukcję obsługi komputera.
 • Zatrzymaj odtwarzanie w komputerze.
 • Zmniejsz głośność w komputerze i głośniku, aby uniknąć niespodziewanego głośnego dźwięku z głośnika.
 • W niektórych komputerach trzeba włączyć wbudowany adapter BLUETOOTH. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter BLUETOOTH, lub masz wątpliwości, czy w komputer jest wbudowany adapter BLUETOOTH, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera.
 • Włącz głośnik w komputerze. Jeśli w komputerze wybrany jest tryb wyciszenia dźwięku z głośnika, nie będzie słychać dźwięku.
  • Kiedy głośnik w komputerze jest wyłączony

  • Kiedy głośnik w komputerze jest włączony

 1. Przygotuj komputer do wyszukiwania głośnika.

  Wybierz z paska zadań w prawym dolnym rogu ekranu opcje [ (Centrum akcji)] – [Bluetooth].

 2. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało.

  Wskaźnik (BLUETOOTH) miga na biało.

  • Kiedy głośnik zostanie włączony pierwszy raz po zakupie, wskaźnik (BLUETOOTH) zaczyna szybko migać na biało, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb parowania. Przejdź do czynności .
  • W momencie włączenia głośnika podejmowana jest próba nawiązania połączenia BLUETOOTH z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie to znajduje się w pobliżu i działa w nim funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH, a wskaźnik (BLUETOOTH) zapala się na stałe. Aby podłączyć inne urządzenie BLUETOOTH, należy zakończyć aktualne połączenie, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
 3. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING i trzymaj go dotąd, aż wyemitowana zostanie informacja głosowa, a wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na biało.

  Głośnik przejdzie w tryb parowania.

 4. Wyszukaj głośnik z komputera.
  1. Centrum akcji w prawym dolnym rogu ekranu wybierz opcję [Połącz].

  2. Wybierz opcję [SRS-XB40].

   Jeśli opcja [SRS-XB40] nie pojawia się na ekranie, powtórz procedurę od czynności .

   Po sparowaniu nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia BLUETOOTH, a na ekranie pojawi się opcja [Connected music] (Podłączona muzyka).

 5. Sprawdź, czy wskaźnik (BLUETOOTH) przestał migać i zapalił się na stałe.

  Kiedy głośnik jest połączony z komputerem, wskaźnik (BLUETOOTH) pozostaje zapalony. Można słuchać muzyki z komputera.

Wskazówka

 • Powyższa procedura ma charakter poglądowy. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi komputera.
 • Sparowanie i podłączenie innego urządzenia BLUETOOTH jest możliwe nawet przy nawiązanym połączeniu BLUETOOTH. W takim przypadku poprzednie połączenie zostanie zakończone.
 • Aplikacja SongPal nie ma funkcji odtwarzania muzyki przez łącze BLUETOOTH. Muzykę należy odtwarzać z używanych urządzeń BLUETOOTH, takich jak smartfony, komputery itp.
 • Jeśli komputer nie ma funkcji BLUETOOTH, trzeba do niego podłączyć dostępny w handlu adapter BLUETOOTH.

Uwaga

 • Tryb parowania głośnika wyłącza się po mniej więcej 5 minutach, co jest sygnalizowane wolnym miganiem wskaźnika (BLUETOOTH). Jednak w przypadku, gdy informacje o sparowaniu nie zostaną zapisane w głośniku, np. po przywróceniu ustawień fabrycznych, tryb parowania nie jest wyłączany. Jeżeli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem procesu, powtórz procedurę od czynności .
 • Raz wykonanego parowania urządzeń BLUETOOTH nie trzeba powtarzać. Wyjątkiem są następujące przypadki:
  • Informacje dotyczące parowania zostały usunięte w trakcie naprawy itp.
  • Głośnik jest już sparowany z 8 urządzeniami i ma być sparowany z kolejnym urządzeniem.
   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli po sparowaniu 8 urządzeń zostanie sparowane kolejne urządzenie, dane o tym urządzeniu zastąpią dane o parowaniu z najdawniej podłączanym urządzeniem.
  • Po usunięciu z urządzenia BLUETOOTH informacji dotyczących parowania z głośnikiem.
  • Po inicjalizacji głośnika.
   Skasowane zostaną wszystkie informacje o parowaniu. Po inicjalizacji głośnika podłączenie telefonu iPhone, iPoda touch lub komputera może się okazać niemożliwe. W takim przypadku należy usunąć z telefonu iPhone, iPoda touch lub komputera informacje dotyczące parowania z głośnikiem i ponownie wykonać procedurę parowania.
 • Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale w danej chwili może on odtwarzać muzykę tylko z jednego urządzenia.
 • Hasłem głośnika jest „0000”. Jeśli jednak urządzenie BLUETOOTH wymaga hasła innego niż „0000”, nie można go sparować z głośnikiem.
 • Kiedy do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony przewód audio, głośnik nie reprodukuje dźwięku z urządzenia BLUETOOTH połączonego przez łącze BLUETOOTH (dostępna jest funkcja zestawu głośnomówiącego). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.