Uwagi dotyczące ładowania

Trwałość wbudowanego akumulatora litowego

 • Akumulator ma określoną trwałość. Pojemność akumulatora zmniejsza się stopniowo z upływem czasu i liczbą cykli ładowania. Kiedy pomimo pełnego naładowania akumulatora jego czas pracy wydaje się znacznie krótszy, należy skontaktować się z najbliższym dealerem Sony.
 • Trwałość akumulatora zależy od sposobu jego używania, środowiska pracy i warunków przechowywania.

Ostrzeżenie

Jeżeli w czasie ładowania akumulatora wykryty zostanie jeden z wymienionych poniżej problemów, wskaźnik CHARGE (pomarańczowy) gaśnie, mimo że ładowanie nie jest zakończone.

 • Temperatura otoczenia jest poza zakresem od 5°C do 35°C.
 • Wystąpił problem dotyczący akumulatora.

Uwaga

 • Czas ładowania zależy od warunków użytkowania akumulatora.
 • Ładuj głośnik w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
 • Podczas ładowania głośnik nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
 • Jeśli głośnik nie był używany przez dłuższy czas ładowanie akumulatora może potrwać nieco dłużej.
 • Urządzenie należy chronić przed szybkimi zmianami temperatury, bezpośrednimi promieniami słonecznymi, wilgocią, piaskiem, kurzem i wstrząsami mechanicznymi. Ponadto nigdy nie należy pozostawiać głośnika w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.
 • Pracujący głośnik można ładować poprzez podłączenie go do gniazdka ściennego, mimo że nie świeci się wówczas wskaźnik CHARGE. W takim przypadku ładowanie może się wydłużyć. Zależy to od warunków pracy. Z tego powodu zaleca się wyłączenie głośnika na czas ładowania.
 • W skrajnie niskiej lub wysokiej temperaturze ładowanie jest przerywane ze względów bezpieczeństwa. Także jeśli ładowanie trwa przez dłuższy czas, zostaje automatycznie przerwane. Takie sytuacje sygnalizowane są szybkim miganiem pomarańczowego wskaźnika CHARGE. Nie świadczy to o uszkodzeniu. W celu rozwiązania tych problemów odłącz od głośnika zasilacz sieciowy i podłącz go na nowo w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.