Co to jest technologia bezprzewodowa BLUETOOTH?

BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia bezprzewodową komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak komputer i aparat cyfrowy. Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH działa w promieniu około 10 m.

Najczęściej łączy się dwa urządzenia, ale istnieją urządzenia, które można łączyć z wieloma urządzeniami.

Nie trzeba używać przewodów ani odpowiednio ustawiać urządzeń względem siebie (jak w technologii opartej na podczerwieni). Podłączane urządzenie może się więc znajdować w torbie albo w kieszeni.

Technologia BLUETOOTH jest międzynarodowym standardem uznawanym i wykorzystywanym przez tysiące firm z całego świata.

Maksymalny zasięg łączności

Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących warunkach:

 • Między głośnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajdują się przeszkody (osoba, metal, ściana itp.).
 • W pobliżu głośnika działa jakieś urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
 • W pobliżu głośnika działa kuchenka mikrofalowa.
 • W pobliżu głośnika używane jest urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Urządzenia BLUETOOTH i sieci bezprzewodowe (IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości. Użycie tego urządzenia w pobliżu sieci bezprzewodowej może prowadzić do zakłóceń w mikrofalach, a w efekcie do pogorszenia szybkości transmisji, powstawania zakłóceń lub problemów z połączeniem. Można temu zapobiegać w następujący sposób:

 • Należy korzystać z głośnika w odległości co najmniej 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN.
 • Jeśli głośnik znajduje się w odległości mniejszej niż 10 m od urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, należy je wyłączyć.

Zakłócanie pracy innych urządzeń

Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Ze względu na ryzyko wypadku, należy wyłączyć głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach:

 • w szpitalach, pociągach, samolotach, na stacjach paliw i w innych miejscach, gdzie mogą występować łatwopalne gazy;
 • w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych.

Uwaga

 • Aby można było użyć funkcji BLUETOOTH, podłączane urządzenie BLUETOOTH musi obsługiwać profil identyczny z profilem głośnika. Nawet jeśli urządzenie obsługuje ten sam profil, dostępne funkcje zależą od danych technicznych urządzenia.
 • Z uwagi na właściwości technologii bezprzewodowej BLUETOOTH podczas rozmowy telefonicznej lub słuchania muzyki dźwięk odtwarzany przez głośnik jest nieco opóźniony względem dźwięku generowanego przez urządzenie BLUETOOTH.
 • Głośnik wykorzystuje zabezpieczenia standardu BLUETOOTH, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa połączenia bezprzewodowego BLUETOOTH. Mimo to, w pewnych warunkach nie można uzyskać wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. Korzystając z bezprzewodowej łączności BLUETOOTH, należy zachować ostrożność.
 • Sony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie informacji wynikłe z transmisji BLUETOOTH.
 • Urządzenie z funkcją BLUETOOTH musi być zgodne ze standardem BLUETOOTH zdefiniowanym przez Bluetooth SIG. Ponadto urządzenie musi zostać uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączane urządzenie jest zgodne ze wspomnianym standardem BLUETOOTH, niektóre urządzenia nie dają się podłączyć albo działają niewłaściwie. Zależy to od funkcji i parametrów technicznych urządzenia.
 • W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem, środowiska łączności i warunków pracy mogą występować zakłócenia albo przerwy w dźwięku.
 • Urządzeń z wbudowanym radiem lub tunerem nie można podłączyć do głośnika za pomocą połączenia BLUETOOTH, ponieważ w odbiorze mogą pojawić się zakłócenia.
 • Umieść głośnik w większej odległości od telewizora, radia lub tunera, ponieważ w odbiorze mogą pojawić się zakłócenia.