Bezprzewodowe słuchanie muzyki przy użyciu dwóch głośników (funkcja dodawania głośnika)

Po połączeniu przez łącze BLUETOOTH dwóch głośników SRS-XB40 można wybrać reprodukcję dźwięku w trybie stereofonicznym lub trybie podwójnym (monofonicznym). Do użycia tej funkcji potrzebne są dwa głośniki SRS-XB40.

Wybierz jeden z poniższych sposobów odtwarzania.

Tryb podwójny

Oba głośniki reprodukują ten sam dźwięk. Tryb podwójny jest ustawieniem początkowym.

Tryb stereo

Jeden głośnik reprodukuje prawy kanał dźwięku, a drugi lewy kanał, dzięki czemu między głośnikami powstaje efekt stereofoniczny.

Uwaga

 • Przed konfigurowaniem funkcji dodawania głośnika należy wyłączyć oba głośniki.
 1. Przygotuj pierwszy głośnik.
  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING na jednym z głośników, aby go włączyć.

   Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.

  2. Naciśnij przycisk ADD i trzymaj go przez mniej więcej 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

   Wskaźniki (BLUETOOTH) i L/R zaczną migać na biało. Po mniej więcej 3 sekundach rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźniki L/R zapalą się na stałe.

   Wskaźnik (BLUETOOTH) nadal będzie migał.

 2. Przygotuj drugi głośnik.
  1. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING na drugim z głośników, aby go włączyć.

   Wskaźnik (BLUETOOTH) na głośniku zacznie migać na biało.

  2. Naciśnij przycisk ADD i trzymaj go przez mniej więcej 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

   Wskaźniki (BLUETOOTH) i L/R zaczną migać na biało. Następnie wskaźniki L/R zapalają się na stałe, a wskaźnik (BLUETOOTH) gaśnie.

   Wskazówka

   • Jeśli 2 głośniki szybko nawiążą połączenie BLUETOOTH, wskaźniki L/R mogą zapalić się, zanim włączy się miganie wskaźników (BLUETOOTH) i L/R.
   • Przygotuj drugi głośnik w ciągu 1 minuty. Jeśli głośnik nie zostanie przygotowany w ciągu 1 minuty, wyłączy się ustawienie wybrane w pierwszym głośniku.
 3. Do nawiązania łączności BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH należy użyć głośnika, na którym miga wskaźnik (BLUETOOTH).

  Połączenie BLUETOOTH jest nawiązane, gdy wskaźnik (BLUETOOTH) na głośniku przestanie migać i zapali się na stałe.

 4. Włącz odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH i nastaw w nim umiarkowany poziom głośności.
 5. Wyreguluj głośność przyciskami /+ (głośność) na jednym z głośników.

  Zmiana głośności w jednym z głośników zostanie odzwierciedlona w drugim.

Wskazówka

 • Do inicjowania i odbierania połączeń telefonicznych należy używać tylko głośnika, na którym świeci się wskaźnik (BLUETOOTH).
 • Jeśli do urządzenia BLUETOOTH połączonego z głośnikiem podłączone jest dowolne inne urządzenie BLUETOOTH, takie jak mysz BLUETOOTH czy klawiatura BLUETOOTH, w dźwięku z głośnika mogą wystąpić zniekształcenia lub zakłócenia. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH między podłączonym urządzeniem BLUETOOTH a innymi urządzeniami BLUETOOTH, z którymi jest ono połączone.
 • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika, należy przełączyć kodek na SBC.

Uwaga

 • Resetując lub inicjalizując jeden z pary głośników połączonych przy użyciu funkcji dodawania głośnika, należy koniecznie wyłączyć drugi głośnik. Jeśli drugi głośnik nie zostanie wyłączony przed wznowieniem działania przez funkcję dodawania głośnika, mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia BLUETOOTH i reprodukcją dźwięku.
 • Nawiązując połączenie BLUETOOTH jednym dotknięciem (NFC), należy dotknąć głośnika, na którym miga wskaźnik (BLUETOOTH). Urządzenie nie nawiąże połączenia BLUETOOTH z głośnikiem, którego wskaźnik (BLUETOOTH) jest wyłączony.