Parowanie i łączenie z urządzeniem BLUETOOTH

Głośnik można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami BLUETOOTH.

Aby wykonać parowanie z więcej niż jednym urządzeniem BLUETOOTH, procedurę parowania należy wykonać dla każdego z urządzeń z osobna.

Przed uruchomieniem głośnika wykonaj następujące czynności:

 • Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości około 1 m od głośnika.
 • Podłącz głośnik do gniazda sieci elektrycznej lub wystarczająco naładuj akumulator.
 • Zatrzymaj odtwarzanie w urządzeniu BLUETOOTH.
 • Zmniejsz głośność w urządzeniu BLUETOOTH i głośniku, aby uniknąć niespodziewanego głośnego dźwięku z głośnika.
 • Przygotuj instrukcję obsługi urządzenia BLUETOOTH.
 1. Włącz głośnik.

  Wskaźnik (zasilanie) zacznie świecić na biało.

  Wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie migać na biało.

  • Kiedy głośnik zostanie włączony pierwszy raz po zakupie, wskaźnik (BLUETOOTH) zaczyna szybko migać na biało, a głośnik automatycznie przełącza się w tryb parowania. Przejdź do czynności .
  • W momencie włączenia głośnika podejmowana jest próba nawiązania połączenia BLUETOOTH z ostatnio podłączonym urządzeniem BLUETOOTH. Jeśli urządzenie to znajduje się w pobliżu i działa w nim funkcja BLUETOOTH, następuje automatyczne nawiązanie łączności BLUETOOTH, a wskaźnik (BLUETOOTH) zapala się na stałe. Aby podłączyć inne urządzenie BLUETOOTH, należy zakończyć aktualne połączenie, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
 2. Naciśnij przycisk (zasilanie) PAIRING i trzymaj go dotąd, aż wyemitowana zostanie informacja głosowa, a wskaźnik (BLUETOOTH) zacznie szybko migać na biało.

  Głośnik przejdzie w tryb parowania.

 3. Użyj funkcji parowania w urządzeniu BLUETOOTH, tak aby wykryło ono głośnik.

  Kiedy na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się lista rozpoznanych urządzeń, wybierz „SRS-XB40”.

  Jeśli na wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH pojawi się żądanie podania hasła*, wprowadź „0000”.

  *Hasło może być określane mianem „kod PIN”, „numer PIN”, „Password” itp.

 4. Nawiąż połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

  Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik (BLUETOOTH) zapala się na stałe.

  Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostało nawiązane, powtórz procedurę od czynności .

Wskazówka

 • Szczegółowych informacji o obsłudze urządzenia BLUETOOTH należy szukać w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Uwaga

 • Tryb parowania głośnika wyłącza się po mniej więcej 5 minutach, co jest sygnalizowane wolnym miganiem wskaźnika (BLUETOOTH). Jednak w przypadku, gdy informacje o sparowaniu nie zostaną zapisane w głośniku, np. po przywróceniu ustawień fabrycznych, tryb parowania nie jest wyłączany. Jeżeli tryb parowania zostanie wyłączony przed zakończeniem procesu, powtórz procedurę od czynności .
 • Jeśli urządzenie BLUETOOTH nie wyświetla listy rozpoznanych urządzeń lub nie ma wyświetlacza, parowanie może okazać się możliwe po przełączeniu głośnika i urządzenia BLUETOOTH w tryb parowania. Jeśli jednak urządzenie BLUETOOTH wymaga hasła innego niż „0000”, nie można go sparować z głośnikiem.
 • Raz wykonanego parowania urządzeń BLUETOOTH nie trzeba powtarzać. Wyjątkiem są następujące przypadki:
  • Informacje dotyczące parowania zostały usunięte w trakcie naprawy itp.
  • Głośnik jest już sparowany z 8 urządzeniami i ma być sparowany z kolejnym urządzeniem.
   Głośnik można sparować z maksymalnie 8 urządzeniami. Jeśli po sparowaniu 8 urządzeń zostanie sparowane kolejne urządzenie, dane o tym urządzeniu zastąpią dane o parowaniu z najdawniej podłączanym urządzeniem.
  • Po usunięciu z urządzenia BLUETOOTH informacji dotyczących parowania z głośnikiem.
  • Głośnik zostanie zainicjowany.
   Skasowane zostaną wszystkie informacje o parowaniu.
 • Głośnik można sparować z wieloma urządzeniami, ale w danej chwili może on odtwarzać muzykę tylko z jednego urządzenia.
 • Kiedy do gniazda AUDIO IN głośnika jest podłączony przewód audio, głośnik nie reprodukuje dźwięku z urządzenia BLUETOOTH połączonego przez łącze BLUETOOTH (dostępna jest funkcja zestawu głośnomówiącego). Aby słuchać muzyki z urządzenia BLUETOOTH, należy odłączyć przewód audio od gniazda AUDIO IN.