Przełączanie między trybem podwójnym a trybem stereo (funkcja dodawania głośnika)

Używając dwóch głośników, można reprodukować dźwięk w trybie monofonicznym (podwójnym) lub stereofonicznym.
 1. Aby zmienić sposób reprodukcji dźwięku, naciśnij przycisk ADD na jednym z głośników.

  Każde naciśnięcie przycisku ADD powoduje zmianę trybu.

  Sposób reprodukcji dźwięku sygnalizowany jest przez wskaźniki L/R na obu głośnikach.

  Tryb podwójny: wskaźniki L/R na obu głośnikach świecą na biało.

  Tryb stereo (lewy kanał / prawy kanał): na jednym głośniku na biało świeci wskaźnik L (lewego kanału), a na drugim wskaźnik R (prawego kanału).

  Tryb stereo (prawy kanał / lewy kanał): wskaźnik L na jednym głośniku jest zgaszony, a wskaźnik R świeci na biało. Na drugim głośniku wskaźnik zgaszony jest wskaźnik R, a wskaźnik L świeci na biało.