Przełączanie urządzeń przez dotknięcie (NFC)

  • Przemieszczenie urządzenia obsługującego technologię NFC nad miejscem oznaczonym znakiem N na głośniku, gdy głośnik jest połączony z innym urządzeniem BLUETOOTH, spowoduje rozłączenie tego urządzenia BLUETOOTH i połączenie z urządzeniem obsługującym technologię NFC, którym właśnie dotknięto głośnika. Jeżeli jednak rozmawiasz przez telefon komórkowy BLUETOOTH podłączony do głośnika, nie możesz przełączyć połączenia BLUETOOTH jednym dotknięciem.
  • Jeśli urządzenie obsługujące technologię NFC, które jest połączone z głośnikiem przez łącze BLUETOOTH, zostanie zetknięte z zestawem słuchawkowym BLUETOOTH lub innym głośnikiem BLUETOOTH, który obsługuje technologię NFC, nastąpi rozłączenie urządzenia obsługującego technologię NFC z głośnikiem i połączenie go z urządzeniem BLUETOOTH, z którym zostało przed chwilą zetknięte.
  • Jeśli nie można przełączyć urządzeń, spróbuj wykonać następujące czynności.
    • Uruchom aplikację na urządzeniu obsługującym technologię NFC i powoli przesuń to urządzenie nad miejscem oznaczonym znakiem N na głośniku.
    • Jeśli urządzenie obsługujące technologię NFC znajduje się w etui, wyjmij je.
    • Upewnij się, że na urządzeniu obsługującym technologię NFC jest wyświetlany ekran aplikacji.

Wskazówka

  • Kiedy używana jest funkcja dodawania głośnika lub funkcja Wireless Party Chain, należy przemieścić urządzenie nad miejscem oznaczonym znakiem N na głośniku, na którym świeci się wskaźnik (BLUETOOTH). Głośnik, którego wskaźnik (BLUETOOTH) jest wyłączony, nie pozwala na nawiązanie łączności BLUETOOTH.