Urządzenie główne i pilot zdalnego sterowania

Urządzenie główne

Ilustracja jednostki głównej

Na przycisku VOL (głośność) + znajduje się wypukłość.


Pilot zdalnego sterowania RM-X170 (XAV-AX8100(UC)/XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

Pilota zdalnego sterowania można użyć do sterowania dźwiękiem. Do obsługi menu należy użyć ekranu dotykowego.

Ilustracja pilota zdalnego sterowania

Uwaga

 • Białe przyciski na powyższej ilustracji nie są obsługiwane.

Przed użyciem należy usunąć folię izolacyjną.

 1. Wyświetlacz / ekran dotykowy
 2. HOME
  Wyświetla ekran HOME.
  STANDBY
  Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości (ładowanie USB jest nadal dostępne).
  Aby wznowić, naciśnij dowolny przycisk.
 3. VOL (głośność) +/–
 4. ATT (tłumienie)
  Tłumi dźwięk.
  Aby anulować, naciśnij ponownie lub naciśnij VOL (głośność) +.
  MONITOR OFF
  Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć monitor.
  Aby włączyć ponownie, dotknij dowolnej części wyświetlacza.
 5. Odbiornik pilota zdalnego sterowania
 6. OPTION
  Wyświetla ekran OPTION.
 7. / (poprzedni/następny)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła:
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji.
  [SXM] (SiriusXM): wybór zaprogramowanego kanału. (XAV-AX8100(UC))
  [DAB+]: wybór zaprogramowanej stacji. (XAV-AX8150(EUR))
  [USB]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  [Bluetooth]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  Naciśnij i przytrzymaj, aby:
  [Radio]: automatyczne dostrajanie do stacji (SEEK+/SEEK–).
  [DAB+]: wybór stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [A-Z])/wyszukiwanie stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [Station Gp]). (XAV-AX8150(EUR))
  [USB]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
  [Bluetooth]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
 8. VOICE
  Aktywuje funkcję poleceń głosowych dla funkcji Apple CarPlay i Android Auto.
 9. HDMI złącze (wejściowe)
 10. OFF
  Wyłącza źródło.
 11. MONITOR OFF
  Wyłącza monitor.
  Aby ponownie włączyć, naciśnij ponownie.
 12. EQ (korektor)
  Wybiera krzywą korektora.
 13. Przyciski numeryczne (od 0 do 9)
 14. CLEAR
 15. ATT (tłumienie)
  Tłumi dźwięk. Aby anulować, naciśnij ponownie.
 16. (odtwarzanie/pauza)
 17. / (poprzedni/następny)
  / (przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła.
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji.
  [SXM] (SiriusXM): wybór zaprogramowanego kanału. (XAV-AX8100(UC))
  [DAB+]: wybór zaprogramowanej stacji.(XAV-AX8150(EUR))
  [USB]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  [Bluetooth]: przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  Naciśnij i przytrzymaj, aby:
  [Radio]: automatyczne dostrajanie do stacji (SEEK+/SEEK–).
  [DAB+]: wybór stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [A-Z])/wyszukiwanie stacji (gdy opcja [Seek By] jest ustawiona na [Station Gp]). (XAV-AX8150(EUR))
  [USB]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
  [Bluetooth]: przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu.
 18. / / / (lewo/góra/dół/prawo)
  Działa inaczej w zależności od wybranego źródła.
  [Radio]: wybór zaprogramowanej stacji lub dostrojenie automatyczne do stacji.
  [SXM] (SiriusXM): wybór zaprogramowanego kanału lub przejście do poprzedniego/następnego kanału. (XAV-AX8100(UC))
  [USB]: wybór folderu lub przejście do poprzedniego/następnego pliku.
  ENTER
  Przechodzi do wybranej pozycji.
 19. SRC (źródło)
  Zmienia źródło. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wybranego źródła w wyskakującym okienku na bieżącym ekranie.
 20. MODE
  Wybierz pasmo radiowe.