Ustawienia wizualne (Visual)

Wallpaper

Zmienia tapetę po dotknięciu żądanego koloru lub ustawia dane ulubionego zdjęcia urządzenia USB typu MSC (Mass Storage Class) jako tapetę.
(Dostępne tylko wtedy, gdy dane zdjęcia to pliki JPEG o rozmiarze 6 MB lub mniejszym.)
Ustawianie danych zdjęcia
Podczas podłączania urządzenia USB do gniazda USB, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat [You can import a photo from a USB device].
Dotknij [Import] i wybierz ulubione zdjęcie.


Dimmer for Monitor & Illum.

Przyciemnia wyświetlacz i podświetlenie przycisków: [OFF], [Auto], [ON].
(Opcja [Auto] jest dostępna tylko wtedy, gdy przewód sterowania oświetleniem jest podłączony, a reflektory są włączone.)
(rejestracja/konfiguracja) dostosowuje poziom jasności, gdy ściemniacz jest włączony: -5 do +5.


Illum. Level on Monitor OFF

Przyciemnia podświetlenie przycisków, gdy monitor jest wyłączony: [OFF], [1], [2], [3], [4].


Touch Screen Adjust

Dostosowuje kalibrację ekranu dotykowego, jeśli pozycja dotykania nie odpowiada właściwej pozycji.