Używanie funkcji opcji SXM

Następujące funkcje są dostępne po dotknięciu (opcja) na ekranie radia SiriusXM.

[Channel Direct Select]

Strojenie żądanego kanału poprzez bezpośrednie wprowadzenie jego numeru.


[Parental Control]

Włącza lub wyłącza blokadę rodzicielską.


[Pass Code Change]

Zmienia kod dostępu funkcji Parental Control.