Odtwarzanie z urządzenia USB

Urządzenia USB typu MSC (Mass Storage Class)* zgodne ze standardem USB mogą być używane.

*np. napęd flash USB, cyfrowy odtwarzacz multimedialny

Uwaga

  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zgodności urządzenia USB, odwiedź witrynę pomocy technicznej.
  • Sprawdź obsługiwane formaty plików dla odtwarzania USB.
  1. Zmniejsz głośność w urządzeniu.
  2. Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
  3. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [USB].
    Rozpocznie się odtwarzanie.

Odłączanie urządzenia USB

Wyłącz urządzenie lub przełącz stacyjkę do pozycji wyłączenia ACC, a następnie usuń urządzenie USB.