BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.
  • Urządzenie nie może wykryć podłączanego urządzenia BLUETOOTH.
    • Sprawdź ustawienie BLUETOOTH podłączanego urządzenia.
  • Żadne urządzenie nie znajduje się na liście zarejestrowanych urządzeń BLUETOOTH.
    • Wykonaj parowanie z urządzeniem BLUETOOTH.
Handsfree device is not available.
  • Telefon komórkowy nie jest podłączony.
    • Podłącz telefon komórkowy.