Podstawowe ustawienia

Można ustawić pozycje w następujących kategoriach konfiguracji: Ustawienia ogólne (General), Ustawienia dźwięku (Sound), Ustawienia wizualne (Visual), BLUETOOTH Ustawienia (Bluetooth).

  1. Naciśnij HOME, a następnie dotknij [Settings].
  2. Dotknij jedną z kategorii konfiguracji.
    Pozycje, które można ustawić różnią się w zależności od źródła i ustawień.
  3. Przesuń pasek przewijania w górę i w dół, aby wybrać żądany element.

Powrót do poprzedniego ekranu

Dotknij (wstecz).

Przełączenie do ekranu odtwarzania

Dotknij (powrót do ekranu odtwarzania).