Wyszukiwanie pliku z ekranu listy

  1. Podczas odtwarzania USB dotknij (lista).
    Zostanie wyświetlony ekran listy aktualnie odtwarzanej pozycji.
    Podczas podłączania urządzenia USB do gniazda USB, dotknij (dźwięk) lub (wideo), aby wyświetlić listę według typu pliku.

  2. Dotknij żądanej pozycji.
    Rozpocznie się odtwarzanie.