Nie można odbierać stacji. (XAV-AX8100(E)/XAV-AX8100(E17)/XAV-AX8100(IN))

  • Ustawienie kroku strojenia zostało wymazane.
    • Ustaw ponownie krok strojenia.