Nie można odtwarzać plików audio.

  • Urządzenia USB sformatowane na system plików inny iż FAT12, FAT16, FAT32 lub exFAT nie są obsługiwane.*

*To urządzenie obsługuje system plików FAT12, FAT16, FAT32 i exFAT, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać tych systemów plików. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z instrukcją obsługi każdego z urządzeń USB lub skontaktować się z producentem.