Nie można sparować.

  • Urządzenie może nie być w stanie sparować się z wcześniej sparowanym urządzeniem BLUETOOTH po zainicjowaniu urządzenia, jeśli informacje o sparowaniu z urządzeniem znajdują się w urządzeniu BLUETOOTH. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu urządzenia z urządzenia BLUETOOTH, a następnie ponowić procedurę parowania.